Sanipro (Thailand) Co., Ltd.

ซานิโปร มาตรฐานญี่ปุ่น,แม่นยำ,ซื่อสัตย์

โรคติดต่อที่เกิดจากแมลงวัน

แมลงวัน แมลงวัน ถือเป็นแมลงที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์เป็นอย่างมาก พบได้แทบทุกที่บนโลก เชื่อว่าหลายคนคงเบื่อแมลงวันไม่น้อย โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน ซึ่งแมลงวันจะก่อให้เกิดความหน้ารำคาญทั้งบินมาตอมของเสีย อาหาร หรือใบหน้าของเราจนหน้ารำคาญ นอกจากแมลงวันจะสร้างความรำคาญให้กับคนแล้ว ยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่คนด้วย โดยมีเชื้อโรคติดไปกับส่วนต่าง ๆ ของแมลงวัน เช่น ขา ปาก ขน เชื้อโรคจะถูกถ่ายทอดไปสู่คนผ่านทางอาหารที่แมลงวันตอม เมื่อคนรับประทานอาหารเข้าไปก็อาจก่อโรคต่าง ๆ ปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมแมลงวัน แมลงวันมีอยู่หลายชนิด แต่ชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ แมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียว ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมเชื้อโรค อาทิ เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter) เชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella) เชื้ออีโคไล (E. coli) เชื้อแบคทีเรียชิเกลลา (Shigella) เชื้อราเพนิซิลเลียม (Penicillium) เชื้อแอสเปอร์จิลลัส (Aspergillus) พยาธิไส้เดือน หรือพยาธิปากขอ อันเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคบิด อาหารเป็นพิษ ไข้ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค หรือโรคหนอนพยาธิบางชนิด เป็นต้น การติดเชื้อที่ดวงตา เช่น โรคริดสีดวงตา โรคตาแดง เป็นต้น การติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น คุดทะราด โรคคอตีบที่ผิวหนัง โรคติดเชื้อราบางชนิด และโรคเรื้อน […]
Read more

จะรู้ได้อย่างไรว่ามี “หนู” แอบในบ้าน

จะรู้ได้อย่างไรว่ามีหนูแอบในบ้าน หนู เป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ หนูทำลายพืชผลและพยายามจะเข้าร่วมในที่อยู่อาศัยของมนุษย์และนำความเสียหายนานาประการแก่เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นจำนวนมหาศาล ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายทางตรงที่เด่นชัด คือ การกัดแทะกินพืชผลที่มนุษย์ปลูกตั้งแต่ในไร่นา ตลอดจนทำให้เกิดการปนเปื้อนในที่เก็บรักษา ในระหว่างการขนส่งและการแปรรูปผลิตผล จนกระทั่งอยู่ในมือผู้บริโภค นอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษย์ยังถูกหนูกัดแทะทำลายอีกด้วย นอกจากนี้หนูยังเป็นสัตว์พาหะสำคัญที่นำโรคหลายชนิดสู่คน และสัตว์เลี้ยง อย่างเช่น โรคไข้ฉี่หนู (leptospirosis), โรคไข้หนู (murine thyphus, scrub thyphus), กาฬโรค (plaque) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น ส่วนความเสียหายทางอ้อมมักเกิดจากการกัดแทะเพื่อลับฟันของหนูต่อสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ของใช้ต่างๆ และสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคารทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ แน่นอนว่าหากมีหนูอยู่ในอาคารหรือบ้านเรามันมักจะทิ้งร่องรอยในที่ที่มันอาศัยอยู่หรือในพื้นที่ที่มันเดินผ่าน ซึ่งร่องรอยเหล่านั้นหากเหล่าสังเกตเห็นก็จะช่วยให้เราทราบได้ถึงการมีอยุ่ของหนูในพื้นที่ของเรานั้นเอง โดยร่องรอยเหล่านั้นได้เเก่ ขี้หรือมูลของหนู – มูลของหนูใหม่ๆ จะเปียก นุ่มเหนียว เป็นมัน เวลากดจะเปลี่ยนรูปได้ง่าย หากพบในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่ของหนูในช่วงเวลานั้น ๆ และอาจใช้แบ่งชนิดหนูได้ อย่างเช่น มูลของหนูนอรเว มีขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายแคปซูลยา หัวท้ายมนยาวประมาณ 2 ซม  มูลของหนูท้องขาวบ้าน มีขนาดเล็กและแห้งกว่า […]
Read more

สัญลักษณ์ “อันตราย” ข้างขวดสารเคมีบอกอะไรเรา!

สารเคมีกำจัดแมลง เป็นสารที่ใช้ฆ่า กำจัด หรือลดการแพร่พันธุ์ของแมลง อย่างไรก็ตามสารเคมีกำจัดแมลงเป็นสารเคมีอันตรายทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ต้องมีการใช้อย่างระมัดระวัง เพราะในปริมาณน้อยนิดสารเคมีเหล่านี้ก็สามารถทำให้เกิดอาการพิษต่างๆ หรือแม้แต่การเสียชีวิตได้ แน่นอนว่าข้างขวดสารเคมีจึงจำเป็นต้องมีสัญลักษณ์และฉลากที่อธิบายความอันตรายของสารเคมีชนิดนั้น ๆ ซึ่งสัญลักษณ์บนฉลากสารเคมีกำจัดแมลงต้องให้ข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์ สำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายประเภทต่าง ๆ 4 ประเภทที่แสดงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีกำจัดแมลงเพื่อให้เราเข้าใจและใช้อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเองและคนรอบข้าง 1.Poisonous    2.Flammable   3.Explosive       4.Corrosive   สัญลักษณ์อันตรายจะปรากฏภายในรูปทรงใดรูปทรงหนึ่งที่แสดงด้านล่างเสมอ รูปร่างและคำเตือนเหล่านี้บอกระดับความเป็นอันตรายของสารกำจัดศัตรูพืช ยิ่งจำนวนด้านของรูปร่างมากเท่าใด ผลิตภัณฑ์ก็ยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นเท่านั้น ถึงแม้ยาฆ่าแมลงจะเป็นตัวสำคัญในการกำจัดแมลงไม่ว่าจะเป็น แมลงพาหะ หรือ แมลงศัตรูพืชก็ตาม แต่ยาฆ่าแมลงนั้นก็อันตรายต่อมนุษย์เช่นเดียวกันอาจดูดซึมเข้าร่างกายและทางผิวหนังได้  ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ายกายของเรา เช่น มือสัมผัสกับยาฆ่าแมลงก็มีอันตรายได้ต้องรีบล้างมือด้วยสบู่โดยเร็ว ฉะนั้นเวลาผสมยาฆ่าแมลงต้องสวมถุงมือยางไม่ควรอยู่ในบริเวณที่มีการฉีดยาฆ่าแมลงเพราะอาจหายใจเอายาเข้าไปในร่างกายได้ ต้องระวังพิษยาฆ่าแมลงรุนแรงมาก ถ้ากินยาฆ่าแมลงเข้าไปอาจถึงตายได้ง่ายต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วน และที่สำคัญควรอ่านฉลากผลิตภัณฑ์เสมอเพื่อให้รู้ถึงอันตรายของสารเคมีฆ่าแมลงชนิดนั้นๆ เพื่อความปลอดภัยและใช้งานอย่างถูกต้อง          
Read more

เเมลง “ดีมีประโยชน์”

แมลงจิ๋วที่เป็นตัวช่วยทางธรรมชาติของมนุษย์ ทั้งในทางด้านการกำจัดแมลงศัตรูพืช กำจัดแมลงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ รวมไปถึงกำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรค แต่ในบางชนิดไม่ควรเข้าใกล้เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งวันนี้เราพาเเมลงเหล่านี้มาเเนะนำให้ทุกท่านรู้จัก 5 ตัว ด้วยกัน จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย!!!! ด้วงเต่าทอง ถึงแม้ด้วงเต่าทองจะตัวเล็กแต่สามารถช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืช ช่วยให้แปลงผักหรือสวนดอกไม้เจริญเติบโตดิอย่างเต็มที่ ซึ่งด้วงเต่าทองเป็นตัวห้ำทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยจะกำจัดและควบคุมแมลงตระกูลเพลี้ย เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และไข่แมลงศัตรูพืช   แตนเบียน แมลงขนาดจิ๋ว ที่เป็นตัวช่วยในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น ไข่ของผีเสื้อศัตรูพืช โดยการวางไขภานในไข่ของแมลงศัตรูพืชและเจิญเติบโตอยู่ภายในและเจาะออกมาในระยะตัวเต็มวัย ทำให้ไข่ของแมลงศัตรุพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้   ตั๊กแตนตำข้าว เป็นแมลงนักล่าที่กินตัวอ่อนของแมลง แมลงตัวเล็ก แมลงศัตรูพืช หรือตั๊กแตนที่ตัวเล็กกว่าเป็นอาหาร ซึ่งตั๊กแตนตำข้าวนั้นถือเป็นตัวห้ำตั้งแต่ตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย     แมลงปอ  เป็นน้ำล่าตามบริเวณที่มีแหล่งน้ำ โดยแมลงปอจะเป็นตัวห้ำในระยะตัวเต็มวัย จะกินแมลงเป็นอาหาร เช่น ยุง แมลงหวี่ และแมลงวัน   ผึ้ง ถือเป็นแมลงที่สำคัญทางการเกษตร ช่วยผสมเกสรให้กับดอกไม้ โดยการเข้าไปเก็บเกสรจากดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ข้อควรระวัง ไม่ควรเข้าไปใกล้บริเวณรังของผึ้งเพราะมีโอกาสจะถูกผึ้งต่อยจนทำให้มีอาการเจ็บปวดได้หรือบางรายมีอาการแพ้อย่าง รุนแรงจะมีอาการ บวด บวม ผิวหนังเป็นผื่นแดงคัน […]
Read more

เเมลง “อันตราย”

“เเมลง” สิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่มีพิษสงร้ายกาจ หลายชนิดสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่กว่ามันถึงกันล้มหมอนนอนเสื่อได้เลยที่เดียว วันนี้เราขอพามารู้จักเเมลงตัวร้าย ทั้งหมด 4 ตัว ด้วยกัน จะมีชนิดไหนกันบ้างไปดูกันได้เลย !!!! แมลงก้นกระดก ด้วงก้นกระดก หรือ ด้วงปีกสั้น เป็นแมลงขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีดำสลับส้มเป็นปล้องๆ จุดเด่นของแมลงชนิดนี้คือเมื่อเกาะแล้วจะมีลักษณะเหมือนก้นกระดกขึ้นมา มักพบในช่วงฤดูฝน โดยเข้ามาตอมหลอดไฟในบ้านและร่วงหล่นตามพื้น ทำให้มีโอกาสได้สัมผัสสูง เมื่อสัมผัสแล้วแมลงก้นกระดกจะปล่อยพิษที่มีชื่อว่า พิเดอริน (Pederin) จะก่อเกิดอาการ ปวดแสบปวดร้อน พบรอยไหม้ และตุ่มน้ำเป็นผื่น บางคนมีอาการแพ้รุนแรง เช่น พุพอง คลื่นไส้อาเจียน หรือเริ่มมีไข้ มด มดเป็นแมลงที่สามารถพบได้ทั่วไปตั้งแต่เขตร้อน (tropics) จนถึงบริเวณใกล้เขตขั้วโลก (subarctic) สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดีทั้งในสภาพแวดล้อมทั่วไป ในพื้นที่เกษตรกรรมและบริเวณที่อยู่อาศัยหรือตามบ้านเรือน ทำให้มีโอกาสถูกมดต่อยได้ โดยมดจะปล่อยน้ำพิษมีสารสำคัญอยู่ 2 ชนิดคือ สารอัลคาลอยด์และโปรตีน ทำให้มีอาการคัน บวม และเป็นผื่นแดง ในบางรายหากมีอาการแพ้อาจจะเกิดอาการช็อคหรือไปจนถึงขั้นเสียชีวิต หนอนร่าน หนอนร่าน เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อผีเสื้อหนอนร่าน (Parasa […]
Read more

แมลงศัตรูโรงเก็บ

แมลงศัตรูโรงเก็บในประเทศไทยสามารถระบาดได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากประเทศไทยมีความอบอุ่นตลอดทั้งปี ไม่ร้อนจนเกินไปหรือหนาวจนเกินไป แมลงเหล่านี้จึงเติบโตได้ดีและแพร่กระจายได้ง่ายในประเทศไทย โดยแมลงศัตรูโรงเก็บเป็นแมลงตัวร้ายที่เข้าทำลายผลิตภัณฑ์ประเภทแป้ง ข้าว ธัญพืช อาหารแห้ง เป็นต้น โดยวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับแมลงศัตรูโรงศัตรูโรงเก็บที่เข้าทำลายหลังเก็บเกี่ยว ซึ่งลักษณะการเข้าทำลายมีดังนี้ การปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ด (Grain and Seed Processing) หลังการเก็บเกี่ยวมีการนำเมล็ดไปกะเทาะเปลือก ขัดสี คัดแยก ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานนี้มักใช้สถานที่ใกล้กับโรงเก็บ ทำให้แมลงจากโรงเก็บเข้ามาทำลายได้ ขณะทำการขนส่ง (Transportation) ในการขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ง อาจมีแมลงตกค้างอยู่ในพาหนะขนส่งนั้น ทำให้แมลงเข้าทำลายในช่วงระยะเวลานี้ได้ ขณะเก็บรักษา (Storage) ในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดข้าว สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ มีผลทำให้เมล็ดข้าวเสื่อมคุณภาพ โดยเฉพาะแมลงเมื่อเข้าทำลายแล้วจะแพร่ระบาดทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากแมลงเหล่านี้เข้าทำลาย      สูญเสียน้ำหนัก (Weight Loss) แมลงสามารถกินอาหารได้มากกว่าน้ำหนักตัวหลายเท่า เมื่อแพร่ระบาดมากจะทำให้สูญเสียน้ำหนักมาก สูญเสียคุณค่าทางอาหาร (Food Loss) เมื่อแมลงเข้าทำลายจะทำให้เมล็ดสูญเสียคุณค่าทางอาหารไป โดยแมลงชอบทำลายส่วนคัพภะ (embryo) มากกว่าส่วน endosperm เนื่องจากส่วนคัพภะจะนุ่มกว่าส่วน endosperm สูญเสียความงอก (Seed Germination Loss) เนื่องจากแมลงชอบทำลายส่วนคัพภะ เป็นผลทำให้เมล็ดสูญเสียความงอก หรือบางเมล็ดถูกทำลายน้อย […]
Read more

แมลงใกล้ตัว “ในแหล่งขยะ”

แมลงหลายชนิดนั้นอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิด วันนี้เเอดมินซานิโปรขอนำเสนอแมลงใกล้ตัว “ในแหล่งขยะ” แหล่งขยะในบ้านหรือรอบนอกบริเวณบ้านเเน่นอนว่าทั้งสร้างความสกปรกเเละส่งกลิ่นเหม็น เเละที่สำคัญยังเป็นเเหล่งกำเนิดของเเมลงหลายชนิดอีกด้วย วันนี้ทางเราขอนำเสนอเเมลงที่มีเเหล่งกำเนิดจากพื้นที่ขยะพื้นที่ เน่าเสีย ซึ่งนอกจากสร้างความรำคาญยังเป็นพาหะนำโรคให้กับเราอีกด้วย   – สำหรับใครที่ไม่อยากให้เเมลงเหล่านี้เข้ามากวนใจในบ้าน ต้องหมั่นทำความสะอาดเเละทิ้งขยะอยู่เสมอ ในส่วนของถังขยะต้องมีฝาปิดเพื่อป้องกันเเมลงเหล่านี้เข้าไปวางไข่ได้   1.แมลงวันบ้าน   เป็นแมลงวันที่พบมากที่สุด มีมากถึงร้อยละ 83 ของแมลงวันทั้งหมด พบได้ทั่วไปตามบ้านเรือน กองขยะ เศษอาหาร ซากศัตว์ โดยเฉพาะบริเวณที่มีเศษอาหารหรือซากสัตว์เน่า     2.แมลงวันหลังลาย   เป็นเเมลงที่ชอบขยะเน่าเปื่อย มูลสัตว์ และอาหารมนุษย์ จึงทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ ตัวอ่อนมักถูกพบในซากสัตว์ซากอินทรีย์วัตถุที่เน่าเสีย ตัวเต็มวัยอาจพบในพ้ืนที่ที่มีแหล่งโปรตีนสูงเช่น โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น   3.แมลงหัวเขียว   สามารถพบแมลงวันหัวเขียวจำนวนมากบริเวณแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น โรงฆ่าสัตว์ พื้นที่ขายเนื้อสัตว์ ปลา โดยแมลงวันจะดูดกินของเหลวบนเนื้อเหล่านั้น นอกจากนี้สามารถพบได้ตามกองขยะหลังตลาด แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยที่มีความชื้นสูง เศษอาหาร และผลไม้ที่มีรสหวาน           […]
Read more

แมลงใกล้ตัว “ในท่อระบายน้ำและแหล่งของเสีย”

แมลงหลายชนิดนั้นอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิด วันนี้เเอดมินซานิโปรขอนำเสนอแมลงใกล้ตัว “ในท่อระบายน้ำและแหล่งของเสีย” ท่อระบายน้ำในบ้านไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำ ซิงค์ล้างจานหรือบริเวณอื่น ๆ ในบ้านและรอบ ๆ บ้าน หากมีการใช้งานมานานแล้ว มีสิ่งสกปรกสะสมและไม่ได้รับการทำความสะอาด แน่นอนว่ามันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของแมลงตัวเล็กน่ารำคาญเหล่านี้ที่เรานำมานำเสนอวันนี้   1.แมลงหวี่ขน   ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ชื้น กินสิ่งปฏิกูลและอินทรียวัตถุเป็นอาหาร จะอาศัยบริเวณใกล้น้ำหรือบ่อพักน้ำเสียหรือในห้องน้ำทั่วๆไป แมลงหวี่ขนนั้นเป็นแมลงที่มีแหล่งกำเนิดมาจากของเสียตามท่อระบายน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้งและรางระบายน้ำฝนที่มีสิ่งสกปรกปะปนสะสมอยู่ ดังนั้นให้หมั่นตรวจสอบในพื้นว่ามีพื้นที่น้ำขัง มีการสะสมของสิ่งสกปรกหรือไม่ ถ้าพบแนะนำให้ทำความสะสาดสิ่งสกปรกสะสม ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีน้ำขัง เพื่อลดแหล่งที่อยู่และแหล่งอาหารของแมลงหวี่ขน     2.แมลงวันหลังค่อม   จะมีแหล่งกำเนิดจากสิ่งปฏิกูลที่เน่าเสีย โดยตัวอ่อนจะกินเชื้อรา ซากอินทรียวัตถุ และสิ่งสกปรกที่หมักหมมเป็นเวลานาน ดังนั้นควรตรวจสอบรอบ ๆ อาคารหรือภายในอาคารว่ามีแหล่งกำเนิดของแมลงพวกนี้อยู่หรือไม่หากพบควรทำความสะอาดพื้นที่เพื่อลดเเหล่งกำเนิดเเมลงชนิดนี้   3.แมลงหวี่ดำ   ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในซากอินทรียวัตถุ ซากพืชผักผลไม้ที่เน่าเปื่อย ที่ค่อนข้างชื้นแฉะ และแหล่งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ตัวอ่อนกินอินทรียวัตถุเป็นอาหาร ตามธรรมชาติของแมลงหวี่ดำ จะอาศัยตามแหล่งของเสีย ซากอินทรียวัตถุ หรือแหล่งปฏิกูล ดังนั้นการป้องกันและกำจัดจึงควรหมั่นทำความสะอาดพื้นที่โดยเฉพาะแหล่งที่มีซากอินทรียวัตถุและของเสียสะสม และตรวจสอบบริเวณรอบนอกอาคาร เช่น บริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกควรมีการปิดที่มิดชิดรวมถึงทำความสะอาดจุดที่มีการสะสมของเศษไม้และใบไม้เป็นเวลานาน จะช่วยลดจำนวนและการบุกรุกของแมลงหวี่ดำได้     […]
Read more

แมลงใกล้ตัว “ในพื้นที่แห้งเเละพื้นที่ฝุ่น”

แมลงหลายชนิดนั้นอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิด วันนี้เเอดมินซานิโปรขอนำเสนอแมลงใกล้ตัว “ในพื้นที่แห้งและพื้นที่ฝุ่นนนนน” แน่นอนว่าถ้าพูดถึงพื้นที่ฝุ่นต้องเป็นสิ่งที่สะสมแล้วไม่ใช่เรื่องดีเหมือนการสะสมเงินแน่ ๆ นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพแล้ว ยังส่งผลให้แมลงตัวเล็กย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในอาณาเขตของเราอีกด้วย ถ้าหากพบแมลงที่ทางเรานำมาเสนอวันนี้แสดงว่าบ้านของทุกท่านนั้นเริ่มสกปรกแล้วล่ะ !! เป็นสัญญาณว่าเราความทำความสะอาดได้แล้ว   1.เหาหนังสือ     เหาหนังสือมีลักษณะคล้าย ๆ กับตัวเหา เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว มีขนาดเล็กมากประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ตัวมีสีเทาหรือเหลืองอ่อน ปนน้ำตาล พบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่มีความชื้นสูงและพื้นที่มีเศษฝุ่นเศษดินสะสมและตามกาวที่ใช้ติดหนังสือหรือตามขอบยาแนวของพื้น ถ้าพบรอยแตกร้าวของผนังอาคาร ควรซ่อมแซม เพื่อป้องกันการเข้ามาอาศัยของเหาหนังสือและควรทำความสะอาดพื้นอาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดแหล่งอาหารที่ตกอยู่ตามพื้น และแหล่งหลบซ่อนตามซอกมุมต่าง ๆ     2.เเมลงสามง่าม   ตัวเต็มวัยมีสีเงินหรือสีเทา ส่วนท้องเรียวยาวมีหางยาว 3 เส้น ไม่มีปีก มีหนวด 2 เส้น ลำตัวรูปทรงหยดน้ำ ขนาดยาว 10-12 มิลลิเมตร แมลงสามง่ามจะชอบอาศัยอยู่ใน หนังสือ กล่องกระดาษและเสื้อผ้าที่เปียกชื้นหรือตามผนังห้อง ภาพวาดและสิ่งของในครัวเรือนต่างๆและตามห้องน้ำและห้องครัว ตัวสามง่ามจะกิน คาร์โบไฮเดรตแป้งหรือเซลลูโลสและน้ำตาล ตัวสามง่ามจะออกหากินเวลากลางคืน ตัวสามง่ามสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี แต่การเจริญเติบโต […]
Read more

การทำงานในพื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศคือพื้นที่ที่ ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดหรือไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และ มีสภาพอันตราย หรือ มีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน “ทำไมต้องทำความสะอาดพื้นที่อับอากาศ” -เพื่อความสะดวก เพราะอาจมีการสะสมของเศษวัสดุหรือวัตถุดิบ ส่งผลให้เกิดการกีดขวางการทำงานภายใน -เพื่อสุขอนามัยที่ดี เพราะอาจมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกสะสมอยุ่ภายใน -เพื่อรักษาคุณภาพวัตถุดิบ วัตถุดิบหลายชนิดที่ต้องเก็บในพื้นที่อับอากาศมักต้องการสภาวะพิเศษ เช่นแป้งในไซโลจะต้องอยู่ในสภาพแห้ง  เพื่อรักษาคุณภาพไม่ให้เกิดเชื้อรา และแมลงศัตรูพืชที่จะเข้ามาเจริญเติบโต จำเป็นต้องมีการควบคุมความชื้น และอุณหภูมิให้ได้ จึงต้องล้างทำความสะอาดเพื่อลดสิ่งสกปรกที่ไปอุดตันทางระบายอากาศต่าง ๆ ให้หมดไป -ยืดอายุการใช้งาน ของอุปกรรณ์ต่าง ๆ ภายในพื้นที่อับอากาศ การเข้าทำบริการพื้นที่อับอากาศมีความอันตรายจากทั้ง ปริมาณออกซิเจนที่น้อยและจำกัด การถ่ายเทอากาศมักทำได้อย่างจำกัด หรืออาจเกิดอุบัติเหตุจากการมีเศษวัสดุตกหล่นใส่ อาจเนื่องมาจากโครงสร้างภายในพื้นที่อับอากาศเกิดความเสียหาย หรือเศษวัสดุต่าง ๆ ภายในพื้นที่อับอากาศหลุดร่วงลงมา จึงจำเป็นต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมรวมถึงการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่อับอากาศ “อุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการทำงานในพื้นที่อับอากาศ” ชุด Safety หรือชุด PPE […]
Read more

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.