Sanipro (Thailand) Co., Ltd.

ซานิโปร มาตรฐานญี่ปุ่น,แม่นยำ,ซื่อสัตย์

แมลงมีพิษที่ควรรู้จัก

มีแมลงหลายชนิดที่มีความเป็นพิษในตัวมันเองตามธรรมชาติ เพื่อที่มันจะสามารถใช้ปกป้องตัวมันเอง เเละแมลงหลายชนิดก็มีพิษที่มีความอันตรายที่สามารถทำให้เราเสียชีวิตได้ดังนั้นเราควรที่จะรู้จักแมลงเหล่านั้นเพื่อที่จะไม่เข้าไปยุ่งหากได้เจอเราจะได้ไม่บาดเจ็บ แมลงกลุ่มผึ้ง ต่อ แตน -Order Hymenoptera แมลงในกลุ่มนี้ มีทั้งสามารถต่อยได้และต่อยไม่ได้ พวกที่สามารถต่อย และกัดได้ จะมีพิษทำให้ เกิดอาการปวด บวม แดง ร้อน รวมทั้งอาจเกิดอาการรุนแรง ถึงขั้นช็อค (anaphylactic shock) ได้เพราะส่วนท้องปล้องสุดท้ายมีอวัยวะที่ใช้ต่อยเรียกว่า เหล็กไน (sting) พิษของผึ้ง ต่อ แตน มีหลายประเภท เมื่อได้รับพิษของแมลงเหล่านี้แล้วจะทำให้เกิดอาการที่แสดงต่างกัน การรักษาอาการพิษจากแมลงใน Order Hymenoptera (ผึ้ง ต่อ แตน) เมื่อได้รับพิษให้ประคบด้วยน้ำแข็ง หรือให้ยาระงับอาการปวด ให้รับประทานยาแก้แพ้ (antihistamine) และ corticosteriod เพื่อลดอาการอักเสบ อาจให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนด้วยก็ได้ ในบางรายที่มีอาการรุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาล ความรุนแรงของพิษนั้น จะผันแปรตามจำนวนแผลที่ถูกต่อย ปริมาณพิษที่ได้รับต่อน้ำหนักตัว อายุ และประวัติการแพ้   ตัวอ่อนแมลงกลุ่มผีเสื้อ (หนอนบุ้ง-หนอนร่าน) – Order Lepidoptera บุ้งหลายชนิดจะมีขนอยู่บริเวณลำตัว ขนที่ทำให้เกิดอาการแพ้ […]
Read more

งานทำความสะอาดที่สูงโรงไฟฟ้าเขื่อน

#งานทำความสะอาดที่สูงโรงไฟฟ้าเขื่อน ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกใช้บริการ ซานิโปร เรายังคงใส่ใจในเรื่องของคุณภาพที่จะส่งมอบงานให้ลูกค้าตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ ด้วยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการทำความสะอาดที่สูง ด้วยอัตลักษณ์ ซื่อสัตย์, มาตรฐานญี่ปุ่น, แม่นยำ เราพร้อมให้บริการด้วยทีมงานคุณภาพที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการทำงานที่สูง “พวกเราซานิโปรจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”                                
Read more

แมลงจากแหล่งน้ำเสีย

แมลงที่มากับน้ำเสีย น้ำเสียนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมเชื้อโรคที่ไม่ควรมองข้าม รวมไปถึงตามแหล่งน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ก็มีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำเสียเป็นอย่างมาก แหล่งน้ำถือได้ว่าเป็นส่วนสัญในการดำรงชีวิต ไม่เพียงแต่จะใช้อุปโภคบริโภค  น้ำยังเป็นส่วนหนึ่งของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ในปัจจุบันในประเทศมีแหล่งน้ำที่เป็นน้ำเสียอยู่เป็นจำนวนมาก น้ำเสียไม่เพียงจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และแบคทีเรียต่าง ๆ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต เช่น แมลงหวี่ขน แมลงหวี่ดำ แมลงบั่วราปีกดำ และแมลงวัน เป็นต้น แมลงหวี่ขน (Moth-Flies) แมลงหวี่ดำ (Minute black scavengr fly) แมลงบั่วราปีกดำ (Dark-winged fungus) แมลงวัน (Fly)   
Read more

การปรับปรุงสภาพพื้นที่อาคาร หนึ่งในวิธีที่จะช่วยลดแหล่งหลบซ่อนของแมลงและสัตว์พาหะ

#การปรับปรุงสภาพพื้นที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หรือ โรงงาน #อย่างเช่นการแก้ไขขอบบัวในโรงงานของลูกค้าเพื่อลดการหลบซ่อนของเเมลงในพื้นที่ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดปริมาณแหล่งหลบซ่อนและปริมาณแมลงในพื้นที่ เพราะการจัดการเเละควมคุมแมลงและสัตว์พาหะ วิธีที่ยั่งยืนที่สุดคือจะต้องใช้วิธีการเเละเทคนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เเมลงที่พบในพื้นที่เพื่อหาแหล่งกำเนิดหรือวิธีกำจัดที่ตรงจุด การใช้สารเคมีควบคุม หรือการปรับสภาพเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อลดเเมลงเเละสัตว์พาหะในพื้นที่ ทางเราให้จึงความสำคัญกับทุกวิธีการที่จะนำไปสู่การกำจัดเเละควบคุมอย่างยั่งยืน เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะลงพื้นที่จริงเพื่อหาต้นตอของปัญหา และหาวิธีแก้ปัญหาไปพร้อมกับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้วิธีการและคำเเนะนำที่ดีที่สุดเเละสามารถนำไปใช้ได้จริง                                
Read more

การอบรมที่อับอากาศพนักงานภาคสนาม

การทำงานในพื้นที่อับอากาศ ต้องคำนึงในเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งทางเราให้ความสำคัญจึงไม่หยุดพัฒนา เรายังคงพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านไว้วางใจในคุณภาพ และความปลอดภัย จึงมั่นใจได้ว่าทีมงานของเราปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถไว้วางใจ ว่าท่านจะได้รับบริการจากทีมงานคุณภาพที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ                          
Read more

“ผีเสื้อกางคืน” ศัตรูโรงเก็บ

“ผีเสื้อกลางคืน” ศัตรูโรงเก็บ แมลงในโรงเก็บเป็นัญหาสำคัญ เนื่องจากแมลงเหล่านี้เติบโตได้ดีและแพร่กระจายได้ง่ายในประเทศไทย ทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยการเข้าทำลายจะก่อความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตร ผีเสื้อข้าวเปลือก (Angoumois grain moth : Sitotroga cerealella Olivier) เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของข้าวเปลือก เข้าทำลายโดยการวางไข่ที่เมล็ดข้าวเปลือก ตั้งแต่ยังอยู่ในนา ตัวอ่อนจะกัดกินภายในเมล็ดจนเหลือแต่เปลือก ตัวเต็มวัยมีขนาดเล้กมาก ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน บริเวณปีกจะมีเกล็ดปกคลุม และเมื่อมีการเก็บข้าวปลือกไปไว้ที่ยุ้งฉาง จะเห็ยนว่ามีผีเสื้อข้าวเปลือกบินไปเกาะตามกองข้าว การเข้าทำลายจึงมักมีเฉพาะบริเวณส่วนบนสุดของกองข้าว   ผีเสื้อข้าวสาร (Rice moth: Corcyra cephalonica   Stainton) เป็นแมลงศัตรูของข้าวสาร โดยเฉพาะข้าวสารที่ถูกไว้เป็นเวลานาน โดยผีเสื้อข้าวสารจะทำให้ข้าวสารเสื่อมคุณภาพ ทำให้ข้าวไม่สามารถบริโภคได้ เนื่องจากตัวอ่อนของผีเสื้อข้าวสารจะชักใยอยู่ระหว่างเมล็ดข้าว ทำให้เมล็ดข้าวจับตัวกันเป็นก้อน นอกจากนี้ตัวอ่อนจะขับถ่ายของสียออกมาเป็นเม็ดเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วกองข้าว ตัวเต็มวัยของผีเสื้อข้าวสารจะมีขนาดกลางลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ตัวเต็มวัยมักออกหากินในเวลากลางคืน ผีเสื้อกลางคืน (Indian Meal Moth: Plodie Interpunctella) เป็นแมลงศัตรูสำคัญของเมล็ดธัญพืช แป้ง ถั่วลิสง และผลไม้แห้ง สามารถพบได้ในสภาพอากาศที่หลากหลาย ตามโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร การเข้าทำลายตัวอ่อนจะมีการชักใยระหว่างเมล็ด […]
Read more

เชิ้อราและการปนเปื้อน

เชื้อรา เชื้อราถือได้ว่าเป็นเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้อย่างมากมาย ถึงแม้ส่วนมากจะไม่เป็นอันตรายมากนักแต่ก็ก่อให้เกิดอาการที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดและรำคาญ ยิ่งหากมีเชื้อราเข้าไปปนเปื้อนอยู่ภายในตัวอาหาร หรือพวกผลิตภัณฑ์ อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้า อีกทั้งยังสามารถก่อให้เกิดโรคกับมนุษย์ ดังนั้นการดูแลรักษาสุขอนามัยตนเองและพื้นที่ ที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ การทำความสะอาดพื่นที่นั้นถือเป็นความสำคัญไม่ควรมองข้าม แหล่งที่อยู่ เชื้อรา คือ สิ่งมีชีวิตเซลลล์เดียวหรือหลายเซลล์ มีลักษณะเป็นเส้น สามารถพบได้ทั่วไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความชื้นสะสมอยู่ โดยเชื้อราจะปะปนอยู่กับสิ่งรอบ ๆ ตัว เช่น  ในอากาศ พื้นดิน ภายในบ้าน หรือแม้แต่บนผิวหนังของคนและสัตว์ เชื้อราเกิดขึ้นได้อย่างไร การปล่อยสปอร์ที่ปลิวล่องลอยตามอากาศ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ รวมถึงสภาวดล้อมที่สมบูรณ์ ส่งผลให้เชื้อราเจริญเติบโต ไม่ว่าสภาพอากาศจะ มีลม ฝน อากาศที่ร้อนจนเกินไป หรือพื้นที่ที่มีความชื้น ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นแหล่งก่อกำเนิดเชิ้อรา รวมไปถึงอินทรียวัตถุ และซากสิ่งมีชีวิต ถือเป็นแหล่งอาหารของเชื้อรา อันตรายจากเชื้อรา หากมีการสูดดม หรือสัมผัสทางผิวหนังเข้าไปแล้ว จะมีการอาการต่าง ๆ ที่เป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้ มีไข้ ปวดศีรษะ ระคายเคืองตา ตาอักเสบ คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ผื่นแพ้ คันตามผิวหนัง […]
Read more

ฤดูกาลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมแมลง

ฤดูกาลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของแมลง สภาพอากาศถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแมลงต่าง ๆ ในแต่ละฤดูก็จะส่งผลต่อการเจริญโตที่แตกต่างกัน ฤดูร้อน : แมลงจะเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ต้องคอยระวัง ทำความสะอาดพื้นที่อยู่เสมอ หากปล่อยไว้ให้มีฝุ่นสะสมเป็นจำนวนมาก อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ หรือเเหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตได้ จึงต้องมั่นทำความสะอาดในพื้นที่ ที่มักเกิดฝุ่นเป็นประจำ หมายเหตุ : ในภาคการเกษตรควรระวังแมลงศัตรูพืชระบาด ในช่วงนี้ ฤดูฝน : ต้องคอยสังเกตแหล่งน้ำขังรอบนอกอาคารเพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ ให้แมลงกลุ่ม ริ้นน้ำจืด ยุง เป็นต้น ดังนั้นต้องทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงต่าง ๆ พยายามอย่าให้มีน้ำขังในพื้นที่ ฤดูหนาว : แมลงจะเจริญเติบโตช้ากว่าปกติต้องเฝ้าระวังไม่ให้พื้นที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือแหล่งอาหาร หากพบต้องรีบกำจัดก่อนแมลงจะลอกคราบกลายเป็นตัวเต็มวัย หมายเหตุ : หากในพื้นที่มีอาหารของมันมากแมลงภายนอกก็จะเข้ามาอยู่ภายในได้    
Read more

กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่่อ

ระบบเหยื่อปลวก วิธีกำจัดปลวกดี เห็นผลแน่นอน ระบบเหยื่อปลวก เป็นระบบที่เราแนะนำ สามารถทำให้ปลวกตายยกรังได้จริง ๆ แต่อาจจะใช้เวลา “ตัวเหยื่อจะทำหน้าที่ยับยั้งการลอกคราบของปลวก” โดยปลวกงานจะหาอาหารและแน่นอนว่ามันก็จะเข้ามาในระบบเหยื่อของเราและนำอาหารกลับรัง เพื่อป้อนนางพญา และ ตัวอ่อนกิน โดยไม่รู้ตัวว่าเป็นเหยื่อพิษและจะทำแบบนี้ซ้ำ ๆ เมื่อเราวางระบบเหยื่อแล้วควรเติมเหยื่อในสถานีทุก ๆ 15 วัน และเมื่อเติมเหยื่อต้องปิดสภานีให้มิดชิด ไม่ให้แสงลอดเข้าไป โดยระยะเวลาที่ใช้จะประมาณ 45-60 วัน ปลวกตัวอ่อนที่กินอาหารเข้าไปจะไม่ลอกคราบและตายในที่สุด ทำให้ปลวกงานจำนวนลดลงเรื่อย ๆ ปลวกนางพญาและปลวกทหารที่หาอาหารเองไม่ได้ก็จะอดตาย ถึงจะใช้เวลา ช้า แต่ ชัวร์ การวางระบบปลวกต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาจุดที่เหมาะสม แต่ ทุกคนสามารถตรวจสอบและเติมเหยื่อได้เอง เพราะหากขาดการเติมเหยื่อหรือตรวจสอบผลของการวางระบบเหยื่ออาจจะไม่สำเร็จได้  
Read more

“มด” แมลงสังคมตัวน้อย

“มด” แมลงสังคมตัวน้อย มด เป็นแมลงที่มีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ บางรังมีชากรมากถึงล้านตัว โดยภายในรังจะมีการแบ่งวรรณะกันอย่างชัดเจน ทั้งรูปร่าง ลักษณะ และหน้าที่ พฤติกรรมมดจะกินผลผลิตทางการเกษตร และเชื้อราบางชนิดเป็นอาหาร ซึ่งมดจะมีบทบาทต่อมนุษย์ในหลายรูปแบบมีทั้งให้โทษละประโยชน์ ในทางด้านโทษ มดถือเป็นแมลงศัตรูพืชผลทางการเกษตรในแปลงปลูกและโรงเก็บ ส่วนปัญหาทางด้านบ้านเรือนมดจะมาก่อให้เกิดความรำคาญและความเสียหาย โดยจะเข้าทำลายอาหารของมนุษย์ และนอกจากนี้มดยังสามารถทำอันตรายกับคนด้โดยตรง ซึ่งมดบางชนิดสามารถกัด หรือต่อด้วยเหล็กใน หรือทั้งกัดและต่อยก่อให้เกิดความเจ็บปวด บางคนอาจจะมีอาการแพ้   วงจรชีวิต          ระยะไข่ : ไข่มดมีขนาดเล็กประมาณ 0.5 มม. สีขาว โปร่งใส พื้นผิวมันเงาและเหนียว ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน ระยะตัวอ่อน : ตัวอ่อนของมดจะมีสีขาวอมเหลือง โปร่งใส มีลักษณะคล้ายหนอนแมลงวัน พวกมันลอกคราบหรือลอกผิวหนังหลายครั้งหลาย ๆ ครั้ง ตัวอ่อนของมดกินทั้งอาหารแข็งและของเหลวที่มดงานวัยผู้ใหญ่ให้มาตลอดชีวิต ใช้เวลาประมาณ 6 – 12 วัน ระยะดักแด้ : ดักแด้มดมีสีขาว มีลักษณะคล้ายกับมดตัวเต็มวัย […]
Read more

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.