Sanipro (Thailand) Co., Ltd.

ซานิโปร มาตรฐานญี่ปุ่น,แม่นยำ,ซื่อสัตย์

สายพันธุ์แมลงแปลก ๆ

สายพันธุ์แมลงแปลก ๆ แต่งดงาม ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมา ในโลกนี้เต็มไปด้วยสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งงดงาม ทั้งแปลก และน่าหลงใหล ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นตามธรรมชาติ หนอนแก้ว อัญมณี Jewel Capterpillar เป็นผีเสื้อกลางคืน มีสีสันสดใส ตัวโปร่งแสง ภายนอกมีเมือก สามารถพบได้ที่แม็กซิโกไปจนถึงปานามา สีสันสวยงามของตัวหนอนมีไว้หลอกศัตรูว่ามันมีพาร้าย แต่ความจริงแล้วหนอนไม่ได้มีพฺษ แต่มีเมือกดเหนียวที่ด้านนอก เมื่อมดเข้ามากัดหนอนทำให้มดเหนียวติดหนึบกับหนอน เมื่อเป็นตัวเต็มวันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีขนสีส้ม ผีเสื้อปีกแก้ว เป็นสีเสื้อที่มีปีกโปร่งแสง เกิดจากเนื้อเยื่อของปีกระหว่างหลอดเลือดดำ มีลักษณะโปร่งใสเหมือนแก้วเพราะขาดเกล็ดสี ซึ่งไม่เหมือนกับผีเสื้อชนิดอื่นๆที่ปีกจะเป็นสีทืบ ขนาดปีก 5.6 – 6.1 เซนติเมตร (2.2 -2.4 นิ้ว) ขอบปีกจะทึบแสงมีสีน้ำตาลเข้มบางตัวอาจมีระบายด้วยสีแดงหรือสีส้ม ลำตัวจะมีสีทึบเข้ม แพร่กระจายตามป่าฝนเขตชื้น พบได้มากในแถบอเมริกาใต้ เช่นเม็กซิโก ปานามา โคลัมเบียผีเสื้อปีกแก้ว จะวางไข่บนพืชมีพิษในเขตร้อน เมื่อไข่ฟักเป็นตัวจะเป็นหนอนสีเขียว หนอนผีเสื้อแก้วจะกินใบพืชที่มีพิษ สันนิฐานว่าอาจเพราะต้องการสะสมพิษจากใบพืชเพื่อป้องกันตัว หลีกเลี่ยงการถูกล่าจากมดกระสุน ในผีเสื้อปีกแก้วตัวเต็มวัยสันนิฐานว่าอาจจะมีพิษเช่นกัน เนื่องจากผีเสื้อเพศผู้หากินตามดอกไม้ที่มีสารอัลคาลอยด์ ซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้จะถูกเปลี่ยนเป็นฟีโรโมนเพศโดยเพศผู้ เพื่อใช้ดึงดูดเพศตรงข้ามในการจับคู่ผสมพันธุ์ ด้วงเต่าทอง เป็นแมลงขนาดเล็ก มีขนาดลำตัวยาวเต็มที่เพียงแค่ […]
Read more

Fumigation

Fumigation Fumigation เป็นการใช้สารเคมีในรูปแบบแก๊สในการกำจัดแมลงและศัตรูพืช หรือแม้เเต่สัตว์พาหะรวมถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องการโดยปล่อยสารรมให้สัมผัสกับสินค้าหรือพื้นที่ที่มีแมลงหรือสัตว์พาหะอาศัยอยู่ โดยอาศัยการควบคุมความเข้มข้นแก๊สและระยะเวลาที่เหมาะสม สารรมดังกล่าวต้องได้รับการอนุญาตและจดทะเบียนเป็นสารรมอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตรของไทย โดยการเลือกใช้สารรมนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของประเภทสินค้าและเป้าหมายของการป้องกันกำจัด   ทำไมต้องรมยา เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงและแมลงศัตรูโรงเก็บในผลิตภัณฑ์และที่สำคัญคือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงหรือสัตว์รบกวนอื่นๆ ในพื้นที่จัดเก็บ หรือประเทศปลายทางของสินค้าส่งออก โดยคณะทำงานภายใต้อนุสัญญาสำหรับการอารักขาพืชระหว่างประเทศ หรือ ISPM (International Standards for Phytosanitary Measures) ได้จัดทำมาตรฐานมาตรการสุขอนามัยพืช ระหว่างประเทศขึ้นเพื่อเป็นควบคุมในการค้าระหว่างประเทศให้ปราศจากศัตรูพืชและสัตว์รบกวน เป็นการจัดการให้อยู่ในมาตรฐานสากล จึงกำหนดให้สินค้าบางประเภทต้องได้รับการกำจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว์รบกวนก่อนการส่งออกด้วยการรมยา การรมยาสามารถทำได้ที่ใดบ้าง  รมยากองสินค้า   รมยาไซโล   รมยาโครงสร้าง/อาคาร/คลังสินค้า   รมยาคอนเทนเนอร์  
Read more

แมลงหวี่

แมลงหวี่ เป็นแมลงตัวเล็ก ๆ เป็นพาหะนำโรคที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณตามกองขยะ แหล่งอาหารเศษ เปลือกผลไม้ ผลไม้และผักที่เน่าเสีย ถังหมักน้ำผลไม้ อาหารหมักดอง น้ำเลี้ยงที่ออกจากแผลตามลําต้นของพืช และยังอาจพบได้ตามป่าเขา ริมถนนหนทางต่าง ๆ และตามบ้านเรือนด้วย แมลงหวี่แบ่งเป็น 3 ชนิด 1.แมลงหวี่ มีลำตัวเล็ก ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีเหลืองถึงน้ำตาลดำ ตามีขนาดใหญ่สีแดง กินอาหารจำพวกผัก และผลไม้ ชอบผลไม้ที่เน่าเสีย และที่มีราขึ้น 2.แมลงหวี่ตา เป็นแมลงตัวเล็ก ๆ ขนาด 1.5-2.5 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีน้ำตาลถึงดำ ตามีสีน้ำตาลขนาดใหญ่ กินอาหารจำพวกพืชผัก หรือผลไม้เน่าเปื่อย ขยะ อาหารสด เมือกและน้ำเหลืองของคนและสัตว์ 3.แมลงหวี่ขน เป็นแมลงตัวเล็ก ๆ บริเวณปีกมีขนหรือขนผสมเกล็ดปกคลุม ปลายปีกเป็นมุมแหลม ตัวหนอนกินกากตะกอน วัตถุที่ตายและเน่าเปื่อยแล้วเป็นอาหาร ตัวเต็มวัยเพศเมียบางชนิดอาจกัดและดูดเลือดคน   วิธีการป้องกันแมลงหวี่  1.กับดักน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ : นำน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ผสมกับน้ำยาล้างจานใส่ลงไปในขวดเพื่อผสมกัน […]
Read more

ด้วงหนวดยาว (Longhorned beetle)

ด้วงหนวดยาว (Longhorned beetle) จัดอยู่ใน Family Cerambycidae ด้วงหนวดยาวมีลักษณะที่ใช้ในการจัดจำแนกคือ หนวด มีลักษณะหนวดแบบเส้นด้าย (Filiform) เรียวยาว ความยาวของหนวดจะมีลักษณะยาวเท่ากับลำตัว หรือบางชนิดยาวมากกว่าลำตัวเป็นสองเท่า หนวดจะยาวงุ้มไปทางด้านหลังเป็นลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัด จัดเป็นแมลงศัตรูสำคัญทางการเกษตรและป่าไม้ เพราะระยะตัวหนอนของด้วงหนวดยาวนั้นจะเจาะชอนไชกินเนื้อไม้ของต้นไม้ ตัวอย่างของด้วงหนวดยาว ด้วงหนวดยาวหนามจุดนูนดำ (Batocera rufomaculata) ด้วงชนิดนี้มีความยาวประมาณ 49-56 มม. มีสีน้ำตาล ส่วนด้านบนของปีกมีจุดสีเหลือง เพศเมียมีหนวดยาวเท่าๆกับ ขนาดลำตัวของมันเอง มีอายุประมาณ 4-6 เดือน และมักวางไข่ในช่วงเวลากลางคืน ไข่มีลักษณะคล้ายเม็ดข้าวข้าวสาร สามารถวางไข่ได้ถึง 200 ฟอง หนอนที่โตเต็มที่มีขนาดยาว 8-10เซนติเมตร มีรยะหนอน 280 วัน จากนั้นจะเจาะเข้าเนื้อไม้แข็ง หดตัวและเข้าดักแด้จนออกมาเป็นตัวเต็มวัยจึงจะออกสู่ภายนอกได้ ลักษณะการเข้าทำลาย ตัวเต็มวัยจะกัดกินเปลือกของลำต้น จนกลายเป็นโพรง ส่งผลให้ท่อน้ำเลี้ยงถูกทำลายไปด้วยทำให้ต้นไม้ยืนต้นตายได้ ส่วนตัวหนอนกัดกินชอนไชอยู่ใต้เปลือกไม้และถ่ายมูลออกมาเป็นขุยไม้ติดอยู่ภายนอกเป็นระยะ ๆ การป้องกันกำจัด วางกับดักแสงไฟช่วงเลา 1 ทุ่มเป็นต้นไป ใช้ตาข่ายถี่ พันหลวมๆไว้ที่บริเวณรอบลำต้น เพื่อป้องกันการวางไข่ของตัวเต็มวัย […]
Read more

มดแดง

มดแดง  มด เป็นแมลงในอันดับ Hymenoptera  ในกลุ่มเดียวกับ ผึ้ง ต่อ และ แตน การเจริญเติบโต จะผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ มีวงจรชีวิต 4 ระยะ คือ  ไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย  มดอยู่ในวงศ์ Formicidae ลักษณะเด่นที่ใช้ในการจำแนกมดได้แก่ หนวดแบบข้อศอก ( geneiculate )  และ เอว ( pedicel )  เอวของมด คือ ส่วนอกที่ลดรูป มดแต่ละวงศ์อาจมีส่วนเอว 1 – 2 ปล้อง  และมีลักษณะที่แตกต่างกัน เราจึงมองเห็นสัดส่วนของร่างกายมดมี 4 ส่วนคือ ส่วนหัว (  head )  ส่วนอก ( alitrunk )  ส่วนเอว ( pedicel ) […]
Read more

ไหม (Silkworm: Bombyx mori L.)

ไหม (Silkworm: Bombyx mori L.) ตัวเต็มวัยคือผีเสื้อ จะมีปีก 2 ปีก สีขาวปนเทาไม่มีปากแต่มีรอยเหมือนปาก ผีเสื้อตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ บินไกลไม่ได้ ลักษณะการบินเหมือนการกระโดดไกลๆอายุของผีเสื้อไหมมีช่วงเวลาที่สั้นมากภายหลังการผสมพันธุ์และออกไข่แล้วผีเสื้อไหมจะตายรวมเวลาแล้วประมาณ 2-3 วัน ผีเสื้อไหม Bombyx Mori หลังจากที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่ประมาณ 250-500 ฟอง ต่อแม่พันธุ์1ตัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของผีเสื้อ ตัวหนอน หนอนไหมระยะตัวหนอนจะถูกแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ตัวหนอนวัยที่ 1-2 ไข่ไหมจะฟักออกมาเป็นตัวหนอนเล็กๆกินใบหมอนหั่นฝอยละเอียดอยู่ประมาณ 3-4 วัน จากนั้นจะลอกคราบเพื่อให้ลำตัวยาวโตขึ้น หลังจากการลอกคราบแล้วตัวหนอนไหมจะนอนเหยียดตรง นิ่ง ไม่กินอาหารเป็นเวลา1วัน1คืน เรียกว่า “ไหมนอน” เมื่อครบกำหนดจึงกินอาหารต่อเป็นหนอนระยะที่สอง ประมาณ2-3วัน แล้วลอกคราบอีกครั้ง จากนั้นจะนอนต่อ 1 วัน 1 คืน เมื่อตื่นมาก็จะเป็นหนอนระยะที่สาม ตัวหนอนวัยที่ 3 หนอนวัยนี้จะสามารถกินใบหม่อนทั้งใบไม่ต้องหั่นฝอยระยะนี้ใช้เวลา 3-4 วันหลังจากนั้นจะลอกคราบนอน 1 วัน 1 คืน […]
Read more

การอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลทางการเกษตร”

ซานิโปร (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลทางการเกษตร” ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่จัดขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ ของบุคลากรและองค์กร เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและนำไปเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถช่วยป้องกันปัญหาแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเเละยั่งยืนมากขึ้น                                
Read more

หนอนปลอก – Clothes Moths/ Bagworms

หนอนปลอก (Clothes Moths/ Bagworms)      หนอนปลอกหรือแมลงกินฝุ่น เป็นผีเสื้อกลางคืน อยู่ในอันดับ Lepidoptera ตัวอ่อนของแมลงชนิดนี้เป็นตัวหนอนที่มีปลอกมีสีน้ำตาล ลักษณะแบนและเรียว ปลอกนี้จะหุ้มตัวหนอนเล็ก ๆ อยู่ภายใน ปลอกดังกล่าวที่ทำมาจากเศษผ้า เศษฝุ่น ใยแมงมุม ขนสุนัข ทราย เศษเล็บ หรือเศษผม เป็นต้น ทำให้ปลอกของมันมีลวดหลายที่แตกต่างกันออกไป เรามักพบเจออยู่หนอนปลอกนี้อยู่ภายในบ้านเรือน เกาะอยู่ตามผนังบ้าน หรือในพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะ ๆ บางทีก็อาจเจาะทำลายเสื้อผ้าของเราเป็นรูเล็ก ๆได้ด้วย เนื่องจากตัวหนอนสามารถกินเศษผม เศษผิวหนัง รังแค เศษพืช หรือแม้กระทั่งเศษซากไม้ต่าง ๆ ไลเคน เห็ดและเชื้อราเป็นอาหาร แต่เมื่อเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยหรือเป็นผีเสื้อแล้ว จะไม่กินอาหารอีกเลย ดังนั้นสาเหตุของการเกิดหนอนปลอกภายในบ้านก็เป็นเพราะความไม่สะอาดนั่นเอง   เป็นอันตรายไหม ? หนอนปลอก เป็นแมลงที่ไม่ได้ทำร้ายหรือเป็นอันตรายกับมนุษย์ แต่มักสร้างความเสียหายให้กับเสื้อผ้าของเราได้ และอาจสร้างความรำคาญ เพราะพวกมันมักเกาะอยู่ตามผนังหรือพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะ เมื่อหนอนเจริญเติบโตเป็นผีเสื้อแล้วก็จะทิ้งปลอกไว้ ทำให้เราต้องทำความสะอาดบ้านเรือนอยู่เป็นประจำ     วิธีการป้องกันและกำจัดหนอนปลอก ตรวจเช็กหน้าต่างประตู […]
Read more

ไรฝุ่น-Mites

ไรฝุ่น สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและชื้น มักพบในเครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์บุนวม และพรม ที่ไม่ได้ทำความสะอาดมาเป็นเวลานาน ที่อาศัยอยู่ในตามใยผ้า โดยตัวไรฝุ่นจะมีชีวิตอยู่ได้จากการกินเซลล์ผิวหนังเก่า ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะมีขนาดประมาณ 0.3 มิลลิเมตร จะสามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์เท่านั้น ตัวไรฝุ่นจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่อาจทำให้เกิดอาการคันหรือระคายเคืองบริเวณผิวหนัง ซึ่งเกิดจากการไปสัมผัสถูกของเสียจากตัวไรฝุ่น อาการแพ้ไรฝุ่น ความคล้ายคลึงกับอาการภูมิแพ้ในอากาศอื่นๆ จาม อาการน้ำมูกไหล คันตา น้ำตาไหล คันจมูก ปาก หรือคอ ไอ หายใจถี่ หายใจดังเสียงฮืด ๆ แน่นหน้าอก อาการแพ้ไรฝุ่นที่ผิวหนัง ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ อย่างผิวหนังแดงและคัน ลมพิษ ผดผื่น อาการเหล่านี้อาจไม่รุนแรงหรือรุนแรงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ส่วนมากจะเกิดกับคนที่สัมผัสหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีไรฝุ่นเป็นเวลานาน สิ่งสำคัญคือต้องลดการสัมผัสกับไรฝุ่น และเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในบ้าน อย่างการใช้เครื่องลดความชื้น ซักผ้าและเครื่องนอนเป็นประจำ การดูดฝุ่นเป็นประจำ หรือการใช้เครื่องฟอกอากาศเป็นประจำ วิธีรักษาอาการแพ้ไรฝุ่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของหรือบริเวณต่างๆที่มีฝุ่นสะสม การใช้ยาแก้แพ้ชนิดต่างๆเพื่อบรรเทาอาการแพ้แต่ละรูปแบบ ล้างจมูกเป็นประจำ ช่วยลดอาการระคายเคืองและน้ำมูกสะสมในโพรงจมูก กระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยการค่อยๆทำให้ร่างกายเคยชินกับสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น วิธีกำจัดไรฝุ่น ซักผ้าปูที่นอนด้วยน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเป็นประจำหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ใช้ผ้าคลุมที่นอน หมอน เวลาที่เราไม่ได้ใช้ […]
Read more

ผีเสื้อ-Lepidoptera

Lepidoptera เป็นแมลงที่มีแผ่นปีกมีลวดลายและสีสันสวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งแมลง” คำว่า Lepidoptera มีที่มาจากภาษากรีก 2 คำ รวมกัน คือ คำว่า “lepis” ซึ่งแปลว่า “เกล็ด” (scale) และ คำว่า “pteron” ที่แปลว่า “ปีก” (wing) ดังนั้น Lepidoptera จึงแปลว่า “ปีกที่มีเกล็ด” ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของแมลงในอันดับผีเสื้อที่ทำให้พวกมันแตกต่างจากแมลงในอันดับอื่น ๆ โดยแผ่นปีกแบบบางใสของผีเสื้อทั้ง 2 คู่ ถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก  และเกล็ดเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดลวดลายและสีสันสวยงามและแตกต่างกันไปในผีเสื้อแต่ละชนิด ด้านใต้ของส่วนหัว มีงวง (proboscis) ไว้สำหรับดูดของเหลวจากดอกไม้ ใน Order นี้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ผีเสื้อกลางวัน (Butterfly) และผีเสื้อกลางคืน (Moths)  ทั้ง 2 กลุ่ม มักอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่คล้ายกัน วงจรชีวิต 1.ไข่(egg) มีรูปร่าง สีและขนาดแตกต่างกันไปหลายแบบ […]
Read more

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.