Sanipro (Thailand) Co., Ltd.

ซานิโปร มาตรฐานญี่ปุ่น,แม่นยำ,ซื่อสัตย์

แมงกับเเมลงต่างกันอย่างไร

แมลงกับแมง อยู่ใน Phylum Arthropoda ลักษณะเด่นของกลุ่มนี้คือ เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง โครงร่างภายนอกเป็นส่วนเปลือกที่แข็ง และมีรยางค์เป็นข้อๆติดกัน แบ่งส่วนของร่างกายออกเป็นส่วนต่างๆชัดเจน

แต่อย่างไรก็ตามทั้งแมลงและแมลงนั้นแตกต่างกัน หากนำมาจำแนกก็จะสามารถแบ่งแยกได้ชัดเจน โดยมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันหลายอย่างด้วยกัน

เเมง

เเมลง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://sanipro.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%87-%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88/

 

แมลงกลุ่มด้วง-Coleoptera

แมลงตระกูลด้วง ส่วนมากพบในกลุ่มของด้วงดิน ด้วงดินทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนจะกินแมลงอื่น ๆ เป็นอาหาร จะกินทั้งไข่ ตัวอ่อน และดักแด้ ในบางครั้งก็กินตัวเต็มวัยแมลงต่าง ๆที่อาศัยตามพืช พื้นดิน หรือแหล่งหลบซ่อน ในเวลากลางวันหลายสายพันธุ์ของด้วงดินจะอาศัยและซ่อนตัวอยู่ตามพงหญ้าหรือพื้นดิน และจะออกหากินในเวลากลางคืน 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://sanipro.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%87-coleoptera/

 

แมลงกลุ่มมวน-เพลี้ย-Hemiptera

เป็นกลุ่มแมลงที่มีหลากหลายขนาด มีลักษณะปากแบบเจาะดูดยื่นออกมาทางด้านหน้าของส่วนหัว มีตารวมเจริญดี ตาเดี่ยว 2 ตาหรือไม่มีเลย ส่วนหนวดมักมี 4-5 ปล้อง ส่วนปีกบริเวณโคนจะแข็งส่วนปลายปีกเป็นเยื่อบาง ๆ บางชนิดไม่มีปีก ส่วนใหญ่เท้ามักมี 2-3 ปล้อง  ไม่มีแพนหาง มวนมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะที่อยู่อาศัย เช่น บางกลุ่มอาศัยอยู่บนบก บางกลุ่มอาศัยอยู่ในน้ำ หรือบางกลุ่มอาศัยอยู่ทั้งในน้ำและบนบก 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://sanipro.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2-hemiptera/

 

แมลงกลุ่มผึ้ง-ต่อ-แตน-Hymenoptera

แมลงกลุ่ม Hymenoptera ประกอบไปด้วย ผึ้ง ต่อ แตน และมด แมลงกลุ่มนี้จะมีขนาดเล็ก มีปีกแบบ Membranous มีเอวคอดระหว่างส่วนอกกับลำตัว ลักษณะปากแบบกัดเลีย บางชนิดเป็นแบบกัดกิน ในอันดับ  Hymenoptera บางชนิดเป็นสัตว์สังคม และนอกจากนี้ยังมีบางชนิดเป็นตัวเบียนของแมลงศัตรูพืช

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://sanipro.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%99-hymenoptera/

 

แมลงกลุ่มผีเสื้อ-lepidoptera

แมลงกลุ่ม Lepidopter (ผีเสื้อ)เป็นแมลงที่มีขนาดตัวใหญ่เป็นอันดับสองรองจากแมลงกลุ่มด้วง และยังมีส่วนช่วยในการผสมเกสรของพืช โดยจะมีการแบ่งผีเสื้อเป็นสองประเภทคือ ผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน ซึงผีเสื้อกลางวันนั้นจะมีสีสันที่สันที่สดใสจึงเป็นที่นิยมของมนุษย์เป็นอย่างมาก ส่วนผีเสื้อกลางคืนจะถูกแบ่งย่อยเป็น ผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญ่และและผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://sanipro.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-lepidoptera/

 

แมลงกลุ่มจิ้งหรีด-ตั๊กแตน-Orthoptera

แมลงกลุ่มจิ้งหรีด ตั๊กแตนเป็นแมลงที่อาศัยตามพื้นที่สีเขียว ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีลักษณะภายนอกที่คล้ายกัน ทั้งระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัยกินพืชเป็นอาหาร สามารถกระโดดได้ไกลเนื่องจากขาคู่หลังขยายใหญ่มีไว้สำหรับกระโดด บางชนิดไม่มีขากระโดด แต่จะมีขาขุดมาทดแทน ในกลุ่มนี้บางชนิดเป็นแมลงศัตรูพืช คือ ตั๊กแตนปาทังก้า แต่ในประเทศไทยแมลงกลุ่มนี้ถูกจัดเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง โดยเฉพาะ ตั๊กแตน และจิ้งหรีด

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://sanipro.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b9%81/

 

แมลงกลุ่มแมลงวัน-Diptera

แมลงกลุ่ม Dibtera เป็นแมลงที่สามารถพบได้ทั่วไป พบมากในฤดูฝน ตัวเต็มวัยสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว  แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงชนิดนี้ คือ มูลสัตว์ ของเน่าเสียหรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ บางชนิดวางไข่ในอาหารที่ยังสดใหม่ และสิ่งเหล่านั้นยังเป็นอาหารให้กับตัวอ่อนอีกด้วย บางชนิดวางไข่บริเวณแหล่งน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://sanipro.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1-diptera-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99/

 

แมลงกลุ่มแมลงปอ-Odonata

แมลงปอจัดเป็นแมลงดึกดำบรรพ์จำพวกหนึ่ง โดยถือกำเนิดมาตั้งแต่ 320 ล้านปีก่อนในยุค Carboniferous ก่อนหน้าไดโนเสาร์ และแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเลยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากขนาดลำตัวที่แมลงปอในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าแมลงปอในยุคปัจจุบัน 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://sanipro.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%ad-odonata/

 

แมลงกลุ่มปลวก-Isoptera

ปลวกเป็นแมลงสังคมชั้นสูง มีการกระจายอยู่แทบจะทุกพื้นที่บนโลก ยกเว้นบริเวณแอนตาร์กติกา ในหนึ่งรังของปลวกจะมีการแบ่งวรรณะ อาทิ ปลวกงาน ปลวกทหาร ปลวกราชาและราชินี โดยทั่วไปปลวกจะกินอาหารจากซากพืช เซลลูโลสจากไม้ ดิน หรือมูลสัตว์ จัดได้ว่าปลวกเป็นผู้บริโภคซากพืชและซากสัตว์ที่สำคัญในระบบนิเวศ ในบางพื้นที่พื้นที่มีการนำปลวกมาบริโภคเป็นอาหารและยารักษาโรค บางชนิดเป็นสัตว์รังควานสร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้าง พืชไร่ และพืชสวน

ข้อทูลเพิ่มเติม : https://sanipro.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%81-isoptera/

 

แมลงกลุ่มแมลงสาบ-Blattodea

แมลงสาบถือเป็นแมลงดึกดำบรรพ์ มีชีวิตมาราว ๆ 250 ล้านปี แมลงสาบมีแหล่งกำเนิดอยู่ในเขตอบอุ่น แต่ในปัจจุบันมีการแพร่กระจายไปทั่วโลก ภายในประเทศไทยแมลงสาบจะอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน แหล่งของเสีย และขยะ ถือได้ว่าแมลงสาบเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์  แมลงสาบสามารถกินทุกอย่างเป็นอาหาร บางชนิดยังสามารถกินไม้เป็นอาหารได้อีกด้วย

 
 
 
 
 

Previous Post
Newer Post

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.