แมลงสาบอเมริกัน
(American Cockroach)

แมลงสาบเยอรมัน
(German Cockroach)

แมลงสาบออสเตรเลีย
(Australian Cockroach)

แมลงสาบลายน้ำตาล
(Brown Banded Cockroach)

ข้อมูลทั่วไป
วงจรชีวิตของแมลงสาบมี 3 ระยะ คือ ระยะไข่ ระยะตัวอ่อน และระยะตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 1-3 ปี แมลงสาบชอบอยู่เป็นกลุ่ม ตามซอกมุมภายในบ้าน นอกบ้าน ท่อน้ำทิ้ง ตามซอกมุมที่อับชื้น ที่การทำความสะอาดเข้าไม่ถึง ไม่ชอบแสงสว่าง มักไม่ค่อยพบแมลงสาบในเวลากลางวัน เพราะแมลงสาบส่วนใหญ่จะออกหาอาหารในเวลากลางคืน แมลงสาบสามารถกินอาหารได้หลากหลาย

ร่องรอยการระบาดของแมลงสาบ
1. มูล
2. ฝักไข่
3. รอยกัดกิน
4. กลิ่น
5. ตัวแมลงสาบ

ความเสียหายจากแมลงสาบ
1. สร้างความรบกวนภายในบ้านหรืออาคาร
2. ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารและผลิตภัณฑ์ได้
3. สามารถนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์
4. กลิ่นตัวแมลงสาบสามารถก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้

วิธีป้องกันกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญ
1. สำรวจพื้นที่และหาแหล่งเพาะพันธุ์
2. ดูแลความสะอาดของพื้นที่อยู่เสมอเพื่อลดแหล่งอาหาร
3. ติดตั้งกับดักแมลงคลานเพื่อดักจับแมลงสาบ
4. ใช้เจลกำจัดแมลงสาบในพื้นที่จุดเสี่ยง
5. ใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดแมลงสาบ