หนูนอร์เวย์
(Rattus Norvegicus)

หนูท้องขาว
(Rattus rattus)

หนูหริ่ง
(Mus musculus)

หนูจี๊ด
(Rattus exulans)

ข้อมูลทั่วไป
หนูมีวงจรชีวิตประมาณ 2 ปี ให้ลูกได้ตลอดทั้งชีวิต 6-10 ครอก หนูสามารถว่ายน้ำและดำน้ำได้ดี สามารถกระโดดปีนป่ายได้อย่างคล่องแคล่ว ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่มืดและเงียบ ฟันของหนูแข็งแรงสามารถแทะเหล็กได้ หนูมักจะอาศัยในบริเวณใกล้บ้านพักอาศัยตามบ้านเรือน หรือขุดรูใต้ดิน อาศัยตามซอกมุมที่ลับตาของอาคาร บนเพดาน หนูสามารถกินอาหารได้หลากหลายชนิด

ร่องรอยของหนู
1. มูลและปัสสาวะ
2. รอยกัดแทะ รอยเท้า รอยทางเดิน
3. เสียงร้องของหนู

ความเสียหาย
1. สร้างความรำคาญและทำให้พื้นที่สกปรก
2. กัดแทะผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดความเสียหาย
3. หนูเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ เช่น โรคฉี่หนู

วิธีป้องกันกำจัด
1. สำรวจพื้นที่และหาร่องรอยการบุกรุกของหนู
2. ทำความสะอาดพื้นที่และจัดของให้เป็นระเบียบ
3. ใช้กับดักกาวหนูเพื่อดักจับหนู
4. ใช้เหยื่อพิษกำจัดหนูนอกรอบอาคาร