มดละเอียด
(Pharaoh's Ant)

มดเหม็น
(Ghost ant)

มดรำคาญขายาว
(Black crazy ant)

มดดำ
(Black House Ant)

ข้อมูลทั่วไป
มดเป็นแมลงสังคม มีการแบ่งวรรณะและหน้าที่ภายในรังอย่างชัดเจน ประกอบด้วย วรรณะสืบพันธุ์ วรรณะทหาร และวรรณะงาน มดสามารถเข้ามาอยู่อาศัยภายในบ้านและอาคารได้ โดยจะอยู่ในที่อบอุ่น เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ตู้ไฟ และบริเวณโต๊ะอาหาร โดยอาหารหลักของมดทุกชนิดคือโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และนํ้าตาล

ความเสียหายจากมด
1.สร้างความรบกวนภายในบ้านหรืออาคาร
2. มดบางชนิดมีพิษ สามารถกัดหรือต่อย ทำให้เกิดการระคายเคืองผิว
3. ปนเปื้อนในอาหารและผลิตภัณฑ์ได้

วิธีป้องกันกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญ
1. สำรวจพื้นที่และหาแหล่งเพาะพันธุ์
2. ซ่อมแซมจุดชำรุดที่มดสามารถเข้าไปทำรังได้
3. ดูแลความสะอาดพื้นที่อยู่เสมอเพื่อลดแหล่งอาหาร
4. วางเจลกำจัดมดในแหล่งที่พบมด
5. ใช้สารเคมีฉีดพ่นภายนอกอาคาร