จิ้งจก Gecko

ข้อมูลทั่วไป
จิ้งจกเป็นสัตว์เลื่อยคลานที่มีลำตัวขนาดเล็ก สามารถพบได้ตามที่อยู่อาศัย บ้านเรือน และอาคาร มักอยู่ตามซอกมุมต่างๆในที่มืดและสงบ จิ้งจกมักกินแมลงและเศษอาหารต่างๆ

ความเสียหายจากจิ้งจก
1. สร้างความรบกวนภายในบ้านหรืออาคาร
2. ปนเปื้อนในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
3. มูลจิ้งจกทำให้พื้นที่สกปรก

วิธีป้องกันกำจัด
1. สำรวจพื้นที่และหาจุดเสี่ยง
2. ทำความสะอาดพื้นที่ไม่ให้มีแหล่งอาหาร
3. ใช้กับดักแมลงคลานดักจับจิ้งจก
4. ใช้สารเคมีฉีดพ่นไล่จิ้งจก